Om oss

Välkomna till AB Lindhs Rollo Persienner och Markiser. Livskvalitet på dina villkor.

Om oss

I över 65 år har Lindhs Rollo arbetat med att förbättra människors livskvalitet genom att skapa optimala invändiga och utvändiga miljöer. Med lång erfarenhet och hög kompetens hjälper vi våra kunder med personlig rådgivning, mätning och installation så du kan känna dig trygg genom hela köpprocessen.

Vi har ett stort utbud av högkvalitativa markiser, persienner, gardiner, lamell-, plisse- och rullgardiner. I vår moderna produktionsanläggning i Mölndal tillverkar vi varje produkt enligt kundens önskemål, mått och behov. Vi erbjuder även möbler, lampor och mattor m.m. för utomhusbruk.

Vi på Lindhs Rollo arbetar för att ge våra kunder en god köpupplevelse och service. Vi uppdaterar ständigt vårt sortiment med nya och intressanta kvalitetsprodukter för att kunna möta våra kunders behov av ett tryggt och trevligt hem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår Policy

Kvalitetspolicy

AB Lindhs Rollo Persienner och Markiser bygger sin verksamhet på nöjda kunder och strävar åt att möta kundernas krav och förväntningar. Företaget skapar ekonomisk effektivitet och uppnår långsiktigt lönsamhet genom att utföra arbetet på rätt sätt och på avtalad tid.
Företaget har som regel att beställningar och orderbekräftelser skall vara skriftliga. Vi arbetar ständigt åt att förbättra kvaliteten, servicen, teknologin och arbetsmetoder. Detta genom att sätta upp mätbara kvalitetsmål och kontinuerligt genomföra förbättringsåtgärder.
Företagsledningen bedriver kontinuerligt interna kvalitetsutbildningar för medarbetarna. Individuellt eller i större grupper, detta för att säkerställa kvaliteten och att våra rutiner och riktlinjer efterföljs.
I samarbete med externa samarbetspartners, som t.ex. leverantörer, utvecklas vår kompetens ständigt för att vi skall vara ledande inom vår bransch.
Tillverkningen sker alltid enligt leverantörernas rekommendationer och riktlinjer. Tillverkade produkter kontrolleras både funktionsmässigt och kvalitetsmässigt innan de passerar vidare för leverans eller installation. Produkterna är CE-märkta, EG-försäkrade och prestandadeklarerade enligt DIN EN 13561.
Installationen av markiserna sker med CE-märkta infästningsmaterial och följer de uppsatta egenkontrollerna.

När det gäller installationer rör rutinerna bland annat val av infästningsmaterial anpassade för olika material och fasad-, vägg-, och taktyper. När det gäller infästningen av markiser utgår våra rutiner bland annat ifrån infästningsrekommendationer från EU. En viktig del i vårt kvalitetsarbete gällande installation är vår funktions- och egenkontroll som alltid genomförs när vi installerat en produkt.

Policy för social hållbarhet

Företaget präglas av en kollektiv och familjär känsla där alla hjälper till och stöttar varandra på jobbet. Vi bryr oss om varandra, vilket kan sträcka sig till privata sammanhang. Bolaget har en relativt stor andel nyanlända och medarbetare med olika ursprung, där de som behöver det t.ex. får hjälp med administrativa ärenden. I gengäld förväntas medarbetaren ta ansvar och engagera sig i verksamheten, och att alla ger och tar efter bästa förmåga.

Idéer och kreativa initiativ uppmuntras och det arbetas aktivt med att skapa en kultur där tillfälliga fel accepteras utan skuldbeläggning och där kollektivet gemensamt bär ansvar.

Vid val av leverantörer undersöks aktivt att FN´s barnkonvention efterföljs, att inget barnarbete förekommer och att alla relevanta lagar och förordningar efterföljs. I främsta led på europeiskt plan då leverantörerna är EU-baserade. Företaget ser gärna att leverantörerna använder sig av återvunna material och ämnar lägga större fokus på detta i framtiden.

Miljöpolicy

AB Lindhs Rollo Persienner och Markiser har som målsättning att verka för en bättre miljö, genom att skydda den och minimera vår negativa miljöpåverkan. Ambition är att ständigt förbättra miljöarbetet inom företaget och öka miljömedvetenhet hos våra anställda och kunder.

Vid försäljning av nya produkter erbjuds alltid nedmontering och hantering av kundens tidigare installation. Vi tar hand om nedmonterat och överblivet material enligt myndigheternas anvisningar.

De egenproducerade och tillhandahållna produkterna utformas för att ha en lång livslängd och därmed minska det ekologiska fotavtrycket. Vidare är ambitionen att produkterna skall tillverkas av återvunnet material där det är möjligt. Vid större uppdrag mot företagskunder erbjuds underhållsavtal med syfte att maximera installationens livslängd.

Generellt har produkterna lågt underhållsbehov och behöver inte behandlas med kemikalier och dyl. De installerade produkterna bidrar till energibesparingar i fastigheterna och hänsyn tas till solskyddsprodukterna i fastställandet av energiklass. Vi undviker att saluföra kemiska produkter eller kemiska komponent i produktsammansättning eller ytskiktsbehandling som kan medför risker för medarbetarna eller kundernas hälsa och miljö.

Vi vidtar alltid skyddsåtgärder för att förebygga och förhindra upphov till skada eller som kan ge olägenheter för människors hälsa eller miljö. Vi avser att alltid tillhandahålla den bästa möjliga tekniken och kunskapen.

Vidare strävar bolaget efter att effektivisera transporterna vid kundbesök och installation genom att samordna och planera resrutter. Bolaget strävar vidare efter att planera uppdragen geografiskt för att minimera transporter mellan uppdragen. Med en strukturerad och genomtänkt planering styrs material- och produktbeställningar till större kvantitet, för att minska antalet leveranser.